putování

Rád se toulám krajinou. Vědomé putování přináší nečekané objevy. Jde vlastně o neustálé odhalování posvátné přítomnosti zázraku stvoření. Zázraku krásy věcí obyčejných, snadno přehlédnutelných vinou našeho otupění, jež je důsledkem odtržení našich životů od přirozenosti bytí.

Nacházím-li v krajině stopy lidského konání prahnoucího po návratu do stále otevřené náruče matky Země, hřeje mne u srdce dvojnásob.

Zvu Vás na společné putování krajinou znamenanou doteky Boha i místních obyčejných lidí, krajinou, která byla ovlivněna přítomností člověka, jehož stopy jsou tu patrné už sedm století...

Cesta za KRAJINOTVARY se uskuteční na počest Karla IV. u příležitosti prvního dne jeho života, prožitého před sedmi sty lety.